Om oss

Helhetsleverantör av service för arbetsplatser & hotell

employee avataremployee avataremployee avatar

600+
Nöjda medarbetare

kollegor samtalar om strategi asteri stockholm

VILKA ÄR VI?

Vi är experter på att skapa fräscha och välkomnande miljöer samtidigt som vi frigör tid och resurser för våra kunder att ägna sig åt att utveckla sin kärnverksamhet. Det finns många anledningar till att låta Asteri sköta arbetsplatsservicen!

Jag vill boka ett möte

Om Asteri

Facility management i framkant

Med ett tydligt fokus på välmående medarbetare och ett genomgående kvalitetstänk skapar vi mervärden för kunden.

Mission

Vi ska med Sveriges bästa service bidra till att våra kunder blir mer framgångsrika genom attraktiva, hälsosamma och säkra arbetsplatser. Det gör vi genom att vara lyhörda, tillgängliga och flexibla för våra kunders behov samt med ett holistiskt hållbarhetsperspektiv på alla tjänster vi utvecklar och levererar.

Vision

Vi ska med Sveriges bästa service bidra till våra kunders framgång.

Värderingar

Vi är STAR:
Stolta - över servicen vi levererar, vilka vi är och vår historia och över den mångfald vi har i vårt företag.
Transparenta - vi är ett reko företag med kvalitetssäkrade rutiner och processer, kollektivavtal och certifieringar. Vi tål att granskas.
Ambitiösa - vi är lyhörda och strävar alltid efter förbättringar och utveckling.
Resultatinriktade - vi jobbar hårt för ett gott resultat och hög kvalitet. Vi ska ha en sund affär för både våra kunder och oss själva.

Stolthet och kundfokus

Vi är mycket mer än kvalitativ lokalvård

För oss på Asteri är lokalvård en stolthet och ett sätt för oss att bidra till en bättre värld. Med utgångspunkt i vår yrkesstolthet, kompetens och tydliga hållning för kvalitet och miljö bidrar vi till en god arbetsmiljö för våra kunders medarbetare. Vårt engagemang inom social hållbarhet bidrar till att fler människor inkluderas på arbetsmarknaden.

Vår vision är att med Sveriges bästa service bidra till våra kunders framgång.

Asteris syfte är att leverera kompletta och kundfokuserade lösningar inom lokalvård och Arbetsplatsservice. Vi finns representerade i stora delar av landet och våra kunder återfinns inom både det privata näringslivet och den offentlig sektorn. Våra kunder och samarbetspartners är, liksom oss, måna om kvalitet och vill bidra till en god arbetsmiljö för sina medarbetare.

Vi har över 30 års erfarenhet i städbranschen och under alla dessa år har vi byggt upp en gedigen kompetens av olika servicelösningar som vi idag kan erbjuda kunder inom många olika branscher. I vår kundportfölj återfinns några av Sveriges största företag samt ett flertal mellanstora företag, hotell, detaljhandelskedjor och offentlig sektor.

Asteri är ett auktoriserat serviceföretag genom Almega Serviceföretagen och är anslutna till flertal kollektivavtal. Vårt kvalitets- och miljöarbete är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Asteri fick nya ägare i början av 2022 i det tyska bolaget Mutares. I samband med ägarbytet valde vi vårt nya namn. Asteri betyder stjärna på grekiska och står för alla stjärnor i vår organisation som varje dag gör livet lättare för våra kunder.

asteri facility solutions stockholm kollegor
Framtidens lösning redan nu

Vi älskar innovationer som skapar hållbarhet

Vi fäster särskild vikt vid innovativa lösningar som kan förbättra ergonomi, minska kemikalieanvändning och samtidigt bidra till sund helhetslösning. Detta är till gagn för både inomhusmiljön och våra kunders omkostnader, våra medarbetares arbetsmiljö och inte minst för klimatet i allmänhet, där vi alla har en roll i att säkra vår planets framtid. Framsteg rapporteras årligen som en del av vårt engagemang för FN’s Global Compact.

Läs mer om FNS Globala Mål
diskussion personal asteri facility solutions

Öppet och transparent företagsklimat

Asteri Facility Solutions AB är ett företag som står för ett öppet och transparent företagsklimat präglat av en hög affärsetisk nivå och professionalitet i vad vi gör och hur vi uppträder. För oss är det därför viktigt att få kännedom om och kunna agera på oegentligheter och missförhållanden i företaget så att inte vårt varumärke eller människor far illa på något sätt. Vi är särskilt måna om att den som rapporterar känner en trygghet att i att rapportera.

Asteri Facility Solutions AB har en intern rapporteringskanal, en så kallad visselblåsarfunktion, och dit kan du snabbt och enkelt anmäla misstankar om missförhållanden och oegentligheter i bolaget.

Anmäl misstankar om missförhållanden

Boka en  städupplevelse idag!

Fräscha upp ditt utrymme med obefläckad renlighet! Boka vår städtjänst idag och njut av en miljö som utstrålar renlighet och komfort.