Hållbarhet

Hållbarhet en självklar del av vårt åtagande

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är viktiga för oss. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö, samt har tecknade kollektivavtal.

Jag vill boka ett möte
kollegor samtalar om strategi asteri stockholm

Hållbart i flera dimensioner

Människa, Miljö & Långsiktighet

Asteris service utvecklas och levereras i omsorg om människan, miljön, ekonomisk sundhet och med socialt ansvar.

Service som tar hänsyn till människan som utför den med god ergonomi och minimalt med kemikaliehantering, varierande arbetsuppgifter och delaktighet i utvecklingen av uppdrag och service.

Service där vi använder de mest miljövänliga metoderna och modern teknik för att minska påfrestningar från kemikalier. Vi använder våra resurser klokt och utbildar våra medarbetare i hur arbetet ska utföras så miljövänligt som möjligt.

Vi tar stor hänsyn till de lokaler vi rengör så att vi anpassar metoder för varje ytskikt för att de ska ha så långsiktig hållbarhet som möjligt. Det är sunt både för miljön och plånboken.

Vi tar ett socialt ansvar i de lokala samhällen vi verkar. Vi främjar mångfald inom företaget för att öka möjligheterna till nya idéer, perspektiv och arbetsmetoder. Som ett företag inom servicebranschen är vi också en viktig del i Sveriges integrationsarbete. Många av våra medarbetare har sin första arbetsplats hos oss. Vi på Asteri vill tillvarata den arbetskraftspotential som finns och bidra till framgångsrik integration

Kvalitetsstämplar

Vi är ISO-certifierade och auktoriserade

auktoriserat serviceforetag asteri facility solutions sverige
iso certifikat 9001 asteri sverigeiso certifikat 14001 asteri sverigeecovadis sustainability rating asteri stockholm

Vi säkerställer att vårt engagemang för kvalitet och miljö är en del av vårt dagliga arbete genom ett effektivt ledningssystem som regelbundet granskas av Swedac ackrediterad tredje part. Det processbaserade ledningssystemet är strukturerat i enhetlighet med standarderna ISO9001 för kvalitetsledning och ISO14001 för miljöledning.

Asteri är också ett auktoriserat serviceföretag genom Almega Serviceföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för landets serviceföretag, där branscherna facility management, fönsterputs, hemservice, sanering och städ ingår. Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte och anseende genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

Boka en  städupplevelse idag!

Fräscha upp ditt utrymme med obefläckad renlighet! Boka vår städtjänst idag och njut av en miljö som utstrålar renlighet och komfort.